Zajęcia dla młodzieży w wieku :

+15 lat

Angielski dla Młodzieży

Młodzież często ma już sprecyzowane priorytety nauki języka obcego i skupia się na swoich osobistych celach i potrzebach. Celem kursu językowego w Enjoy School jest doskonalenie  umiejętności komunikacyjnych i wszystkich sprawności językowych.

Systematycznie pracujemy nad rozwojem umiejętności rozumienia tekstu słuchanego i czytania ze zrozumieniem, uczymy różnorodnych form wypowiedzi pisemnych i zapoznajemy uczniów ze strategiami egzaminacyjnymi.

W przyjaznej atmosferze pracujemy nad rozwojem swobodnej i poprawnej komunikacji w języku angielskim oraz stopniowo przygotowujemy uczniów do egzaminu maturalnego. 

Informacje organizacyjne:

Częstotliwość zajęć zajęcia  2 x w tygodniu po 90 min
Raty możliwość płatności w 10 równych ratach
Zniżki w przypadku rodzeństwa możliwość dodatkowych rabatów
Koszt jednego semestru  537 37 98 98 – zadzwoń aby poznać ofertę
Terminy zajęć dopasowane do planu lekcji
Czas trwania kursu od 18 września 2023  do 14 czerwca 2024
Godziny zajęć w tygodniu 8:00 – 20:00 poniedziałek-sobota
W cenie kursu
  • możliwość korzystania z biblioteki anglojęzycznej
Zapewniamy
  • wysoki poziom nauczania
  • podział na grupy wiekowe
  • najnowsze i autentyczne materiały (prasa, radio i telewizja)
  • naukę w komfortowych  warunkach
  • wyjątkową i przyjazną atmosferę